Visa allt om BT Evolution AB
Visa allt om BT Evolution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 39 0 24 121
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 39 -5 18 97
Resultat efter finansnetto 45 112 -8 14 93
Årets resultat 35 89 -8 11 68
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 205 205 205 205 205
Omsättningstillgångar 204 135 11 74 172
Tillgångar 410 340 216 280 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 209 121 129 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 132 99 96 92 210
Kortfristiga skulder 33 32 0 59 50
Skulder och eget kapital 410 340 216 280 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 39 0 24 121
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -107 39 -5 18 97
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -80,17% -%
Du Pont-modellen -% 34,12% -% 6,43% 25,66%
Vinstmarginal -% 297,44% -% 75,00% 80,17%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 264,10% -% 62,50% 100,83%
Soliditet 59,51% 61,47% 56,02% 46,07% 31,22%
Kassalikviditet 618,18% 421,88% -% 125,42% 344,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...