Visa allt om Städ och Hemservice Vansbro AB
Visa allt om Städ och Hemservice Vansbro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 286 3 143 2 722 2 503 2 297
Övrig omsättning - 9 5 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -116 176 156 62 14
Resultat efter finansnetto -116 176 156 62 14
Årets resultat -30 101 88 44 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 67 63 82 80
Omsättningstillgångar 856 1 025 927 747 694
Tillgångar 993 1 092 990 829 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 374 323 236 192
Obeskattade reserver 0 86 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 700 633 627 594 583
Skulder och eget kapital 993 1 092 990 829 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 256 321 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 003 1 745 1 336 1 271 1 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 657 666 492 494 469
Utdelning till aktieägare 0 50 50 0 0
Omsättning 3 286 3 152 2 727 2 513 2 297
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 548 524 454 417 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 393 357 350 334
Rörelseresultat, EBITDA -86 198 171 82 20
Nettoomsättningförändring 4,55% 15,47% 8,75% 8,97% -%
Du Pont-modellen -11,68% 16,12% 15,76% 7,48% 1,81%
Vinstmarginal -3,53% 5,60% 5,73% 2,48% 0,61%
Bruttovinstmarginal 99,63% 100,00% 98,53% 99,88% 99,04%
Rörelsekapital/omsättning 4,75% 12,47% 11,02% 6,11% 4,83%
Soliditet 29,51% 40,39% 35,86% 28,47% 24,81%
Kassalikviditet 119,43% 158,14% 146,89% 120,37% 116,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...