Visa allt om KalMarkisen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 161 103 38 92 120
Resultat efter finansnetto 162 103 38 92 120
Årets resultat 204 74 20 47 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 99 103 155 206
Omsättningstillgångar 690 532 468 647 602
Tillgångar 728 631 571 801 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 254 180 160 113
Obeskattade reserver 110 211 203 193 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 69 289 360
Kortfristiga skulder 160 166 118 158 168
Skulder och eget kapital 728 631 571 801 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 324 312 280 276 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 107 146 133 131 130
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0
Omsättning 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 460 415 408 415
Rörelseresultat, EBITDA 223 157 90 144 172
Nettoomsättningförändring 11,17% 0,77% -1,13% 0,82% -%
Du Pont-modellen 22,12% 16,32% 6,65% 11,49% 14,85%
Vinstmarginal 6,55% 4,66% 1,73% 4,15% 5,45%
Bruttovinstmarginal 36,05% 37,86% 34,18% 36,95% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 21,56% 16,55% 15,95% 22,04% 19,72%
Soliditet 74,70% 66,34% 59,25% 37,73% 29,31%
Kassalikviditet 428,12% 316,87% 377,97% 400,00% 355,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...