Visa allt om KalMarkisen AB
Visa allt om KalMarkisen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 339 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 161 103 38 92 120
Resultat efter finansnetto 152 162 103 38 92 120
Årets resultat 145 204 74 20 47 63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 38 99 103 155 206
Omsättningstillgångar 661 690 532 468 647 602
Tillgångar 689 728 631 571 801 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 458 254 180 160 113
Obeskattade reserver 74 110 211 203 193 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 289 360
Kortfristiga skulder 212 160 166 118 158 168
Skulder och eget kapital 689 728 631 571 801 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 324 312 280 276 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 107 146 133 131 130
Utdelning till aktieägare 250 200 0 0 0 0
Omsättning 2 339 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 339 2 458 2 211 2 194 2 219 2 201
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 476 460 415 408 415
Rörelseresultat, EBITDA 162 223 157 90 144 172
Nettoomsättningförändring -4,84% 11,17% 0,77% -1,13% 0,82% -%
Du Pont-modellen 22,06% 22,12% 16,32% 6,65% 11,49% 14,85%
Vinstmarginal 6,50% 6,55% 4,66% 1,73% 4,15% 5,45%
Bruttovinstmarginal 36,13% 36,05% 37,86% 34,18% 36,95% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 19,20% 21,56% 16,55% 15,95% 22,04% 19,72%
Soliditet 66,87% 74,70% 66,34% 59,25% 37,73% 29,31%
Kassalikviditet 311,79% 428,12% 316,87% 377,97% 400,00% 355,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...