Visa allt om Megakoll AB
Visa allt om Megakoll AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 211 602 768 762 379
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 411 90 49 16
Resultat efter finansnetto 94 405 82 45 14
Årets resultat 72 319 67 21 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 17 34 58 30
Omsättningstillgångar 282 678 473 383 267
Tillgångar 286 695 507 441 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 400 141 74 53
Obeskattade reserver 14 14 18 24 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 100 100
Kortfristiga skulder 150 282 247 243 134
Skulder och eget kapital 286 695 507 441 297
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 287 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 20 31 0 232 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 10 114 103 35
Utdelning till aktieägare 72 349 60 0 0
Omsättning 211 602 768 762 379
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 211 602 768 381 190
Personalkostnader per anställd (tkr) 31 57 423 190 90
Rörelseresultat, EBITDA 105 418 102 64 23
Nettoomsättningförändring -64,95% -21,61% 0,79% 101,06% -%
Du Pont-modellen 34,27% 59,14% 17,75% 11,11% 5,39%
Vinstmarginal 46,45% 68,27% 11,72% 6,43% 4,22%
Bruttovinstmarginal 95,26% 99,00% 95,70% 95,67% 93,67%
Rörelsekapital/omsättning 62,56% 65,78% 29,43% 18,37% 35,09%
Soliditet 46,83% 59,13% 30,58% 20,79% 20,08%
Kassalikviditet 188,00% 238,65% 187,45% 148,56% 187,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...