Visa allt om Shada Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 250 8 306 7 957 7 212 4 740
Övrig omsättning - 47 45 56 47
Rörelseresultat (EBIT) 268 98 616 550 148
Resultat efter finansnetto 256 87 587 484 123
Årets resultat 142 121 349 255 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 095 1 148 1 184 1 210 706
Omsättningstillgångar 1 490 1 599 1 675 1 701 1 280
Tillgångar 2 585 2 747 2 859 2 911 1 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 674 753 405 150
Obeskattade reserver 339 264 329 187 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 327 419 808 1 049 769
Kortfristiga skulder 1 204 1 390 969 1 270 1 016
Skulder och eget kapital 2 585 2 747 2 859 2 911 1 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 546 276 384 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 3 940 3 322 3 126 2 622 1 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 -
Sociala kostnader 1 446 1 413 1 249 1 126 637
Utdelning till aktieägare 100 100 200 0 0
Omsättning 8 250 8 353 8 002 7 268 4 787
Nyckeltal
Antal anställda 16 20 16 16 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 516 415 497 451 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 243 277 257 280
Rörelseresultat, EBITDA 621 455 982 874 347
Nettoomsättningförändring -0,67% 4,39% 10,33% 52,15% -%
Du Pont-modellen 11,14% 4,30% 22,00% 18,89% 7,45%
Vinstmarginal 3,49% 1,42% 7,90% 7,63% 3,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,47% 2,52% 8,87% 5,98% 5,57%
Soliditet 37,93% 32,03% 35,31% 18,65% 9,45%
Kassalikviditet 123,75% 115,04% 172,86% 133,94% 125,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...