Visa allt om LBI-LandsByggInvest AB
Visa allt om LBI-LandsByggInvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -95
Resultat efter finansnetto -1 -95
Årets resultat -1 -96
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 8 9
Tillgångar 8 9
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 4
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 5 5
Skulder och eget kapital 8 9
Löner & utdelning (tkr)
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -95
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 37,50% 44,44%
Kassalikviditet 160,00% 180,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...