Visa allt om Daniel Gustafsson Lidköping AB
Visa allt om Daniel Gustafsson Lidköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 -9
Resultat efter finansnetto 2 12 20 28 1 009
Årets resultat 1 9 16 28 1 009
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 139 139 0 0
Omsättningstillgångar 1 168 979 968 1 087 1 059
Tillgångar 1 168 1 119 1 107 1 087 1 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 1 103 1 095 1 087 1 059
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 798 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 15 13 0 0
Skulder och eget kapital 1 168 1 119 1 107 1 087 1 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 26,20% 98,57% 98,92% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 1 352,38% 6 526,67% 7 446,15% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...