Visa allt om Strategisk Akustik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 363 704 120 30 130
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 55 -1 -1 104
Resultat efter finansnetto 98 55 169 0 104
Årets resultat 88 43 169 0 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 105 0 0 0
Omsättningstillgångar 713 401 320 66 181
Tillgångar 924 506 320 66 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 94 220 51 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 4 16
Kortfristiga skulder 782 412 93 11 40
Skulder och eget kapital 924 506 320 66 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 470 213 63 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 148 67 20 0 0
Utdelning till aktieägare 0 40 169 0 0
Omsättning 2 363 704 120 30 130
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 363 352 60 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 160 42 - -
Rörelseresultat, EBITDA 123 81 -1 -1 104
Nettoomsättningförändring 235,65% 486,67% 300,00% -76,92% -%
Du Pont-modellen 10,50% 10,87% 52,81% 0,00% 57,46%
Vinstmarginal 4,10% 7,81% 140,83% 0,00% 80,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,92% -1,56% 189,17% 183,33% 108,46%
Soliditet 15,26% 18,58% 68,75% 77,27% 69,61%
Kassalikviditet 91,18% 97,33% 344,09% 600,00% 452,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...