Visa allt om Distriktsbyggarna E-län AB
Visa allt om Distriktsbyggarna E-län AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 906 2 097 2 686 2 103 2 239
Övrig omsättning 1 3 - - 730
Rörelseresultat (EBIT) 214 73 75 -178 319
Resultat efter finansnetto 211 72 75 -176 321
Årets resultat 123 42 65 -45 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 279 163 176 220
Omsättningstillgångar 743 617 738 484 609
Tillgångar 923 896 902 660 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 460 338 295 231 276
Obeskattade reserver 71 18 0 0 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 161 195 0 0 0
Kortfristiga skulder 231 346 606 430 422
Skulder och eget kapital 923 896 902 660 829
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 692 1 099 1 254 1 213 934
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 280 415 430 464 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 907 2 100 2 686 2 103 2 969
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 635 524 537 526 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 105 186 186 250 349
Rörelseresultat, EBITDA 331 190 146 -119 379
Nettoomsättningförändring -9,11% -21,93% 27,72% -6,07% -%
Du Pont-modellen 23,29% 8,26% 8,43% -26,67% 38,72%
Vinstmarginal 11,28% 3,53% 2,83% -8,37% 14,34%
Bruttovinstmarginal 59,60% 74,25% 67,46% 69,85% 73,74%
Rörelsekapital/omsättning 26,86% 12,92% 4,91% 2,57% 8,35%
Soliditet 55,84% 39,29% 32,71% 35,00% 44,94%
Kassalikviditet 312,99% 172,54% 120,13% 110,23% 138,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...