Visa allt om Arkitektbolaget 2010 AB
Visa allt om Arkitektbolaget 2010 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 900 1 884 622 1 165 127
Årets resultat 0 900 1 884 758 1 165 127
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 939 2 939 3 224 2 064 2 284 2 650
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 251
Tillgångar 2 939 2 939 3 224 2 064 2 284 2 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 039 2 939 3 224 1 490 882 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 900 0 0 520 1 390 2 500
Kortfristiga skulder 0 0 0 54 12 24
Skulder och eget kapital 2 939 2 939 3 224 2 064 2 284 2 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 900 1 185 150 150 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 69,38% 100,00% 100,00% 72,19% 38,62% 13,00%
Kassalikviditet -% -% -% 0,00% 0,00% 1 045,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...