Visa allt om Stefan Berndt Consulting AB
Visa allt om Stefan Berndt Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 718 662 695 994 1 175
Övrig omsättning - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 144 43 94 165 41
Resultat efter finansnetto 144 43 93 169 50
Årets resultat 133 52 55 123 263
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 434 318 364 466 542
Tillgångar 434 318 364 466 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 191 140 235 362
Obeskattade reserver 36 0 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 127 202 231 180
Skulder och eget kapital 434 318 364 466 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 364 - 407 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 327 0 322 0 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 136 115 99 128 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 250
Omsättning 718 662 698 994 1 175
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 718 662 695 994 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 519 481 580 812
Rörelseresultat, EBITDA 144 43 94 165 41
Nettoomsättningförändring 8,46% -4,75% -30,08% -15,40% -%
Du Pont-modellen 33,18% 14,15% 26,10% 36,27% 9,23%
Vinstmarginal 20,06% 6,80% 13,67% 17,00% 4,26%
Bruttovinstmarginal 99,16% 99,24% 98,71% 88,63% 83,91%
Rörelsekapital/omsättning 51,67% 28,85% 23,31% 23,64% 30,81%
Soliditet 83,66% 60,06% 43,39% 50,43% 66,79%
Kassalikviditet 688,89% 250,39% 180,20% 201,73% 301,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...