Visa allt om Arbitrio AB
Visa allt om Arbitrio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 196 31 113 198 283
Övrig omsättning - 89 96 - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 -36 -7 -2 30
Resultat efter finansnetto 53 -37 -10 -3 27
Årets resultat 52 -37 -10 -3 19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 19 29 38
Omsättningstillgångar 112 21 120 161 238
Tillgångar 112 31 139 190 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 19 56 66 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 7 57 77 34
Kortfristiga skulder 28 5 26 47 173
Skulder och eget kapital 112 31 139 190 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 70 84 118 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 23 26 29 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 196 120 209 198 283
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 196 31 113 198 283
Personalkostnader per anställd (tkr) 94 119 164 42 98
Rörelseresultat, EBITDA 64 -26 3 8 40
Nettoomsättningförändring 532,26% -72,57% -42,93% -30,04% -%
Du Pont-modellen 48,21% -116,13% -4,32% -0,53% 10,87%
Vinstmarginal 27,55% -116,13% -5,31% -0,51% 10,60%
Bruttovinstmarginal 89,29% 100,00% 97,35% 84,34% 86,22%
Rörelsekapital/omsättning 42,86% 51,61% 83,19% 57,58% 22,97%
Soliditet 63,39% 61,29% 40,29% 34,74% 25,00%
Kassalikviditet 400,00% 420,00% 461,54% 342,55% 131,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...