Visa allt om Kilenkrysset Exploatering Aktiebolag
Visa allt om Kilenkrysset Exploatering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -8 -8 -13 -15
Resultat efter finansnetto -8 6 -8 11 020 -15
Årets resultat -8 5 -8 11 020 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 15 106 15 113 15 107 15 115 50
Tillgångar 15 206 15 213 15 207 15 215 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 044 1 052 1 047 11 055 35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 161 14 161 14 160 4 160 115
Skulder och eget kapital 15 206 15 213 15 207 15 215 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -8 -13 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 6,87% 6,92% 6,88% 72,66% 23,33%
Kassalikviditet 106,67% 106,72% 106,69% 363,34% 43,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...