Visa allt om Täll Maskin AB
Visa allt om Täll Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 546 5 059 2 878 658 0
Övrig omsättning 403 318 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 732 829 338 -47 84
Resultat efter finansnetto 631 681 268 -56 81
Årets resultat 360 396 174 -56 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 738 2 133 2 044 0 0
Omsättningstillgångar 1 773 1 532 1 733 246 531
Tillgångar 3 511 3 666 3 777 246 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 963 603 208 33 92
Obeskattade reserver 390 227 57 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 334 2 302 2 903 101 161
Kortfristiga skulder 824 533 609 111 256
Skulder och eget kapital 3 511 3 666 3 777 246 531
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 328 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 771 709 387 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 382 424 284 172 226
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 42
Omsättning 4 949 5 377 2 878 658 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 273 2 530 1 439 658 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 582 571 348 501 793
Rörelseresultat, EBITDA 1 465 1 490 849 -47 84
Nettoomsättningförändring -10,14% 75,78% 337,39% -% -%
Du Pont-modellen 20,85% 22,61% 8,95% -19,11% -%
Vinstmarginal 16,10% 16,39% 11,74% -7,14% -%
Bruttovinstmarginal 72,59% 71,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 20,88% 19,75% 39,05% 20,52% -%
Soliditet 36,09% 21,28% 6,68% 13,41% 20,38%
Kassalikviditet 179,00% 224,20% 236,45% 221,62% 207,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...