Visa allt om Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
Visa allt om Peab Fastighetsutveckling Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 85 855 109 796 28 573 4 611 84 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 445 9 506 -58 830 -54 536 -12 942 -9
Resultat efter finansnetto 262 684 16 886 -27 279 -56 194 -6 454 -16
Årets resultat 274 014 -9 261 -19 060 -41 635 -4 806 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 894 346 829 956 702 077 555 081 373 800 24 783
Omsättningstillgångar 286 366 329 381 262 967 1 309 797 1 868 5
Tillgångar 1 180 712 1 159 337 965 044 1 864 878 375 668 24 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 188 9 173 18 352 47 127 88
Obeskattade reserver 87 87 87 87 0 0
Avsättningar (tkr) 3 786 3 020 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 449 503 474 203 303 200 24 700
Kortfristiga skulder 893 652 1 147 057 497 102 1 390 541 72 341 0
Skulder och eget kapital 1 180 712 1 159 337 965 044 1 864 878 375 668 24 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 2 334 1 997 922 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 201 - -
Löner till övriga anställda 13 566 15 224 18 861 17 715 4 868 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 319 9 559 13 331 11 001 2 886 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 855 109 796 28 573 4 611 84 0
Nyckeltal
Antal anställda 16 14 24 19 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 366 7 843 1 191 243 28 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 014 1 140 1 296 1 652 2 892 -
Rörelseresultat, EBITDA -29 245 9 705 -58 630 -54 337 -12 855 -9
Nettoomsättningförändring -21,80% 284,26% 519,67% 5 389,29% -% -%
Du Pont-modellen 24,23% 4,22% -0,79% 0,62% 1,05% -%
Vinstmarginal 333,17% 44,60% -26,62% 248,82% 4 679,76% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -5 009,52% -%
Rörelsekapital/omsättning -707,34% -744,72% -819,43% -1 751,12% -83 896,43% -%
Soliditet 23,99% 0,80% 1,91% 0,01% 0,03% 0,36%
Kassalikviditet 27,42% 22,27% 51,51% 93,70% 2,58% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...