Visa allt om Österby Fastighets AB
Visa allt om Österby Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 274 251 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 173 135 -1 -6 -10
Resultat efter finansnetto 173 135 -1 -6 -10
Årets resultat 101 86 -1 -6 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 955 955 0 0 0
Omsättningstillgångar 141 55 33 45 52
Tillgångar 1 096 1 010 33 45 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 119 33 34 40
Obeskattade reserver 72 29 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 647 795 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 67 0 11 12
Skulder och eget kapital 1 096 1 010 33 45 52
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 274 251 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 173 135 -1 -6 -10
Nettoomsättningförändring 9,16% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 15,78% 13,37% -% -% -%
Vinstmarginal 63,14% 53,78% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,80% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,84% -4,78% -% -% -%
Soliditet 25,20% 14,02% 100,00% 75,56% 76,92%
Kassalikviditet 89,81% 82,09% -% 409,09% 433,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...