Visa allt om Tulltorgets Handelshus AB
Visa allt om Tulltorgets Handelshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 0 18 353 571
Övrig omsättning - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -9 5 76 89
Resultat efter finansnetto -8 -8 23 78 89
Årets resultat 0 -4 18 41 49
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 174 187 210 248 246
Tillgångar 174 187 210 248 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 131 135 128 99
Obeskattade reserver 29 37 42 42 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 12 15 21
Kortfristiga skulder 13 18 21 63 103
Skulder och eget kapital 174 187 210 248 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 130 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 47 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 26 353 571
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 18 353 571
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 194 323
Rörelseresultat, EBITDA -9 -9 5 76 89
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -94,90% -38,18% -%
Du Pont-modellen -% -% 10,95% 31,45% 36,18%
Vinstmarginal -% -% 127,78% 22,10% 15,59%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 90,93% 88,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 050,00% 52,41% 25,04%
Soliditet 88,86% 85,49% 79,89% 64,09% 46,83%
Kassalikviditet 1 338,46% 1 038,89% 1 000,00% 393,65% 238,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...