Visa allt om VB Björbäck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12
Nettoomsättning 1 385 1 395 1 466 2 475 1 413
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 589 479 1 209 787
Resultat efter finansnetto 270 316 149 597 330
Årets resultat 120 179 4 275 243
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 685 11 966 12 382 12 906 2 950
Omsättningstillgångar 1 220 1 076 951 583 10 355
Tillgångar 12 905 13 042 13 333 13 490 13 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 076 3 333 3 290 3 286 2 943
Obeskattade reserver 180 180 180 180 0
Avsättningar (tkr) 566 136 0 0 0
Långfristiga skulder 8 685 8 904 9 093 9 314 9 603
Kortfristiga skulder 398 490 770 710 760
Skulder och eget kapital 12 905 13 042 13 333 13 490 13 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 385 1 395 1 466 2 475 1 413
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 774 1 006 1 003 1 516 919
Nettoomsättningförändring -0,72% -4,84% -40,77% -% -%
Du Pont-modellen 3,83% 4,52% 3,59% 8,96% 5,91%
Vinstmarginal 35,67% 42,22% 32,67% 48,85% 55,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,35% 42,01% 12,35% -5,13% 679,05%
Soliditet 24,92% 26,63% 25,73% 25,34% 22,12%
Kassalikviditet 306,53% 219,59% 123,51% 82,11% 1 362,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...