Visa allt om Markbygg Hus 11 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12
Nettoomsättning 1 385 1 395 1 466 2 475 1 413
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 589 479 1 209 787
Resultat efter finansnetto 270 316 149 597 330
Årets resultat 120 179 4 275 243
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 685 11 966 12 382 12 906 2 950
Omsättningstillgångar 1 220 1 076 951 583 10 355
Tillgångar 12 905 13 042 13 333 13 490 13 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 076 3 333 3 290 3 286 2 943
Obeskattade reserver 180 180 180 180 0
Avsättningar (tkr) 566 136 0 0 0
Långfristiga skulder 8 685 8 904 9 093 9 314 9 603
Kortfristiga skulder 398 490 770 710 760
Skulder och eget kapital 12 905 13 042 13 333 13 490 13 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 385 1 395 1 466 2 475 1 413
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 774 1 006 1 003 1 516 919
Nettoomsättningförändring -0,72% -4,84% -40,77% -% -%
Du Pont-modellen 3,83% 4,52% 3,59% 8,96% 5,91%
Vinstmarginal 35,67% 42,22% 32,67% 48,85% 55,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,35% 42,01% 12,35% -5,13% 679,05%
Soliditet 24,92% 26,63% 25,73% 25,34% 22,12%
Kassalikviditet 306,53% 219,59% 123,51% 82,11% 1 362,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...