Visa allt om Lit Läge Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 470 1 370 1 359 1 367 1 499
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 970 716 898 817 885
Resultat efter finansnetto 876 533 703 474 452
Årets resultat 556 314 413 266 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 881 9 047 9 214 9 384 9 557
Omsättningstillgångar 706 1 344 1 425 1 077 850
Tillgångar 9 587 10 391 10 639 10 461 10 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 932 1 376 1 062 649 383
Obeskattade reserver 585 415 285 115 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 923 6 295 6 668 8 366 8 666
Kortfristiga skulder 1 147 2 305 2 625 1 331 1 357
Skulder och eget kapital 9 587 10 391 10 639 10 461 10 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 13 12 12 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 470 1 370 1 359 1 367 1 499
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 136 884 1 068 989 1 055
Nettoomsättningförändring 7,30% 0,81% -0,59% -8,81% -%
Du Pont-modellen 10,12% 6,90% 8,54% 7,98% 8,50%
Vinstmarginal 65,99% 52,34% 66,89% 61,08% 59,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,00% -70,15% -88,30% -18,58% -33,82%
Soliditet 24,91% 16,36% 12,07% 7,01% 3,68%
Kassalikviditet 61,55% 58,31% 54,29% 80,92% 62,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...