Visa allt om Zarago AB
Visa allt om Zarago AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 734 652 1 455 1 527 1 556
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 -75 51 -28 127
Resultat efter finansnetto 10 -74 51 -25 130
Årets resultat 10 -60 28 50 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 13 13 13 13
Omsättningstillgångar 186 168 265 325 505
Tillgångar 187 181 277 337 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 115 176 148 248
Obeskattade reserver 0 0 14 0 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 14 18 12
Kortfristiga skulder 62 61 74 171 162
Skulder och eget kapital 187 181 277 337 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 360 360 847 924 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 113 113 266 296 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150
Omsättning 734 652 1 455 1 527 1 556
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 652 728 764 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 495 569 619 634
Rörelseresultat, EBITDA 21 -75 51 -28 127
Nettoomsättningförändring 12,58% -55,19% -4,72% -1,86% -%
Du Pont-modellen 11,23% -40,88% 18,41% -7,42% 25,10%
Vinstmarginal 2,86% -11,35% 3,51% -1,64% 8,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94%
Rörelsekapital/omsättning 16,89% 16,41% 13,13% 10,09% 22,04%
Soliditet 66,84% 63,54% 67,48% 43,92% 61,54%
Kassalikviditet 300,00% 275,41% 358,11% 190,06% 311,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...