Visa allt om ett plus ett AB
Visa allt om ett plus ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 4 575 4 415 1 505 932 952
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 284 88 139 18
Resultat efter finansnetto 0 284 88 139 18
Årets resultat -2 218 68 102 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 555 1 432 712 288 167
Tillgångar 555 1 432 712 288 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 451 233 165 63
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 507 982 479 123 104
Skulder och eget kapital 555 1 432 712 288 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 190 190 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 60 60 0 0
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0
Omsättning 4 575 4 415 1 505 932 952
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 208 753 - 476
Personalkostnader per anställd (tkr) - 10 130 - 5
Rörelseresultat, EBITDA 0 284 88 139 18
Nettoomsättningförändring 3,62% 193,36% -% -2,10% -%
Du Pont-modellen 0,00% 19,83% 12,36% 48,26% 11,38%
Vinstmarginal 0,00% 6,43% 5,85% 14,91% 2,00%
Bruttovinstmarginal 7,74% 13,32% 29,30% 24,89% 10,50%
Rörelsekapital/omsättning 1,05% 10,19% 15,48% 17,70% 6,62%
Soliditet 8,65% 31,49% 32,72% 57,29% 37,72%
Kassalikviditet 109,47% 145,82% 148,64% 234,15% 160,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...