Visa allt om Capsyd Invest AB
Visa allt om Capsyd Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 089 1 713 2 025 647 -
Övrig omsättning - - 757 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 345 530 1 542 -312 -
Resultat efter finansnetto -1 424 345 1 302 -449 -
Årets resultat -1 334 195 103 37 -
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 10 315 10 315 13 701 -
Omsättningstillgångar 520 1 485 1 474 218 -
Tillgångar 520 11 800 11 789 13 919 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 385 190 87 -
Obeskattade reserver 0 90 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 7 736 7 736 10 276 -
Kortfristiga skulder 469 3 589 3 863 3 556 -
Skulder och eget kapital 520 11 800 11 789 13 919 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 089 1 713 2 782 647 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 345 530 1 542 -312 0
Nettoomsättningförändring -36,43% -15,41% 212,98% -% -%
Du Pont-modellen -258,65% 4,53% 13,08% -2,24% -%
Vinstmarginal -123,51% 31,23% 76,15% -48,22% -%
Bruttovinstmarginal 30,67% 47,52% 54,77% 1,24% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,68% -122,83% -117,98% -515,92% -%
Soliditet 9,81% 3,86% 1,61% 0,63% -%
Kassalikviditet 110,87% 41,38% 38,16% 6,13% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...