Visa allt om Tdl. Bridgwater AB
Visa allt om Tdl. Bridgwater AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 22 662 802
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -7 3 -23
Resultat efter finansnetto -6 -6 -7 3 -23
Årets resultat -6 -6 -7 3 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 12 18 24
Omsättningstillgångar 11 11 11 26 42
Tillgångar 11 17 23 44 66
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 17 22 30 27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 14 39
Skulder och eget kapital 11 17 23 44 66
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 336 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - 0 120 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 22 662 802
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 22 662 802
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 484 673
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 9 3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,68% -17,46% -%
Du Pont-modellen -% -% -30,43% 6,82% -34,85%
Vinstmarginal -% -% -31,82% 0,45% -2,87%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 95,02% 98,88%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 50,00% 1,81% 0,37%
Soliditet 100,00% 100,00% 95,65% 68,18% 40,91%
Kassalikviditet -% -% -% 185,71% 107,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...