Visa allt om Reglerovent i Härnösand AB
Visa allt om Reglerovent i Härnösand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 716 1 306 1 574 1 014 916 450
Övrig omsättning - 10 - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 280 125 365 17 82 114
Resultat efter finansnetto 278 123 360 15 80 111
Årets resultat 216 46 206 11 38 51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 167 77 5 19 25
Omsättningstillgångar 621 665 590 327 372 290
Tillgångar 752 832 667 332 391 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 270 325 119 139 101
Obeskattade reserver 213 214 153 55 58 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 152 347 190 158 194 176
Skulder och eget kapital 752 832 667 332 391 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 438 366 384 329 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 167 161 152 133 120 24
Utdelning till aktieägare 150 0 100 0 0 0
Omsättning 1 716 1 316 1 574 1 014 916 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 716 1 306 1 574 1 014 916 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 618 607 521 524 448 99
Rörelseresultat, EBITDA 316 148 372 31 88 119
Nettoomsättningförändring 31,39% -17,03% 55,23% 10,70% 103,56% -%
Du Pont-modellen 37,23% 15,02% 54,72% 5,42% 21,23% 36,19%
Vinstmarginal 16,32% 9,57% 23,19% 1,78% 9,06% 25,33%
Bruttovinstmarginal 64,16% 71,52% 69,31% 71,10% 76,75% 75,11%
Rörelsekapital/omsättning 27,33% 24,35% 25,41% 16,67% 19,43% 25,33%
Soliditet 73,56% 52,51% 66,62% 48,05% 46,48% 40,25%
Kassalikviditet 408,55% 191,64% 310,53% 206,96% 191,75% 164,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...