Visa allt om Reglerovent i Härnösand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 306 1 574 1 014 916 450
Övrig omsättning 10 - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 125 365 17 82 114
Resultat efter finansnetto 123 360 15 80 111
Årets resultat 46 206 11 38 51
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 77 5 19 25
Omsättningstillgångar 665 590 327 372 290
Tillgångar 832 667 332 391 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 325 119 139 101
Obeskattade reserver 214 153 55 58 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 347 190 158 194 176
Skulder och eget kapital 832 667 332 391 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 438 366 384 329 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 161 152 133 120 24
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0
Omsättning 1 316 1 574 1 014 916 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 306 1 574 1 014 916 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 521 524 448 99
Rörelseresultat, EBITDA 148 372 31 88 119
Nettoomsättningförändring -17,03% 55,23% 10,70% 103,56% -%
Du Pont-modellen 15,02% 54,72% 5,42% 21,23% 36,19%
Vinstmarginal 9,57% 23,19% 1,78% 9,06% 25,33%
Bruttovinstmarginal 71,52% 69,31% 71,10% 76,75% 75,11%
Rörelsekapital/omsättning 24,35% 25,41% 16,67% 19,43% 25,33%
Soliditet 52,51% 66,62% 48,05% 46,48% 40,25%
Kassalikviditet 191,64% 310,53% 206,96% 191,75% 164,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...