Visa allt om Exit Solution Mobile i Sverige AB
Visa allt om Exit Solution Mobile i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 137 4 328 4 247 5 508 4 411 606
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 111 265 84 38 75 9
Resultat efter finansnetto 101 257 79 34 71 8
Årets resultat 79 201 62 25 49 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 765 1 076 1 242 450 691 278
Tillgångar 765 1 076 1 242 450 691 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 253 113 131 105 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 633 823 1 129 319 585 222
Skulder och eget kapital 765 1 076 1 242 450 691 278
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 278 216 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 67 42 0
Utdelning till aktieägare 80 200 60 80 0 0
Omsättning 3 137 4 328 4 247 5 508 4 411 606
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 5 508 4 411 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 338 294 -
Rörelseresultat, EBITDA 111 265 84 38 75 9
Nettoomsättningförändring -27,52% 1,91% -22,89% 24,87% 627,89% -%
Du Pont-modellen 14,51% 24,63% 6,76% 8,44% 10,85% 3,24%
Vinstmarginal 3,54% 6,12% 1,98% 0,69% 1,70% 1,49%
Bruttovinstmarginal 6,50% 8,29% 4,19% 10,04% 12,33% 6,44%
Rörelsekapital/omsättning 4,21% 5,85% 2,66% 2,38% 2,40% 9,24%
Soliditet 17,25% 23,51% 9,10% 29,11% 15,20% 20,14%
Kassalikviditet 120,85% 130,74% 110,01% 141,07% 118,12% 125,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...