Visa allt om Bo Kvarnestedt Kapitalförvaltning AB
Visa allt om Bo Kvarnestedt Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -27 -19 -16 -4 -20
Resultat efter finansnetto -40 -25 -19 144 444 17 540
Årets resultat -16 81 -2 80 246 17 499
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 17 954 18 065 18 009 18 055 17 993 17 590
Tillgångar 17 954 18 065 18 009 18 055 17 993 17 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 938 17 954 17 873 17 875 17 795 17 549
Obeskattade reserver 0 24 130 145 110 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 87 7 36 88 41
Skulder och eget kapital 17 954 18 065 18 009 18 055 17 993 17 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -27 -19 -16 -4 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,91% 99,49% 99,81% 99,59% 99,35% 99,77%
Kassalikviditet 105 611,76% 20 764,37% 257 271,43% 50 152,78% 20 446,59% 42 902,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...