Visa allt om Tulia Postiljonen AB
Visa allt om Tulia Postiljonen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14 430 13 330 12 149 11 583 5 789 1 631
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 456 7 024 6 720 6 305 3 082 391
Resultat efter finansnetto 7 127 5 214 3 536 2 017 552 -294
Årets resultat 958 929 2 620 4 811 1 154 -294
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 927 142 774 144 802 143 265 145 000 123 022
Omsättningstillgångar 249 367 266 338 782 716
Tillgångar 141 176 143 141 145 068 143 603 145 782 123 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 339 32 381 25 169 22 549 17 738 51
Obeskattade reserver 417 344 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 6 282 5 543 5 298 0
Långfristiga skulder 100 225 102 335 102 048 103 106 104 164 116 284
Kortfristiga skulder 7 195 8 081 11 569 12 405 18 582 7 403
Skulder och eget kapital 141 176 143 141 145 068 143 603 145 782 123 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 0 0 0
Omsättning 14 430 13 330 12 149 11 583 5 789 1 631
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 505 9 096 8 513 8 046 3 941 534
Nettoomsättningförändring 8,25% 9,72% 4,89% 100,09% 254,94% -%
Du Pont-modellen 6,03% 5,18% 4,70% 4,40% 2,11% 0,32%
Vinstmarginal 59,00% 55,61% 56,13% 54,51% 53,24% 23,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -48,14% -57,87% -93,04% -104,18% -307,48% -409,99%
Soliditet 23,85% 22,81% 17,35% 15,70% 12,17% 0,04%
Kassalikviditet 3,46% 4,54% 2,30% 2,72% 4,21% 9,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...