Visa allt om NAJT Holding AB
Visa allt om NAJT Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 -5 -5 -8 -25
Resultat efter finansnetto -104 -137 1 369 -207 -258
Årets resultat -104 -137 1 500 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 869 4 869 4 869 4 869 4 869
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 2
Tillgångar 4 869 4 869 4 869 4 869 4 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 760 1 864 2 001 501 501
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 962 2 337 2 712 3 087 3 861
Kortfristiga skulder 1 147 668 156 1 281 509
Skulder och eget kapital 4 869 4 869 4 869 4 869 4 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 3 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 -5 -5 -8 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 36,15% 38,28% 41,10% 10,29% 10,29%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...