Visa allt om VIVIERE AB
Visa allt om VIVIERE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 246 359 553 774 1 979 388
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 216 -219 72 104 -87 -205
Resultat efter finansnetto 217 -216 84 113 -86 -205
Årets resultat 208 -216 82 113 -86 -205
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 286 214 278 240 304 249
Tillgångar 286 214 278 240 304 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 52 242 160 47 45
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 162 36 79 257 205
Skulder och eget kapital 286 214 278 240 304 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 246 359 553 774 1 979 388
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 623 180 277 387 990 194
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 9 7 17 19 3
Rörelseresultat, EBITDA 216 -219 72 104 -87 -205
Nettoomsättningförändring 247,08% -35,08% -28,55% -60,89% 410,05% -%
Du Pont-modellen 75,87% -101,40% 29,86% 47,08% -27,96% -82,33%
Vinstmarginal 17,42% -60,45% 15,01% 14,60% -4,30% -52,84%
Bruttovinstmarginal 88,04% 76,32% 86,62% 83,33% 65,34% 78,61%
Rörelsekapital/omsättning 20,95% 14,48% 43,76% 20,80% 2,37% 11,34%
Soliditet 90,91% 24,30% 87,05% 66,67% 15,46% 18,07%
Kassalikviditet 632,00% 33,95% 272,22% 116,46% 90,66% 41,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...