Visa allt om CONVERTA Bygg & Entreprenad AB
Visa allt om CONVERTA Bygg & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning - 0 134 95 52
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -9 -10 14 -1
Resultat efter finansnetto - -9 -10 15 0
Årets resultat - -9 -10 11 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 42 54 68 64
Tillgångar - 42 54 68 64
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 42 51 60 50
Obeskattade reserver - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 0 3 8 14
Skulder och eget kapital - 42 54 68 64
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 76 23 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - 21 7 9
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0
Omsättning - 0 134 95 52
Nyckeltal
Antal anställda - 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 67 95 52
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 49 31 39
Rörelseresultat, EBITDA - -9 -10 14 -1
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 41,05% 82,69% -%
Du Pont-modellen -% -% -18,52% 20,59% -1,56%
Vinstmarginal -% -% -7,46% 14,74% -1,92%
Bruttovinstmarginal -% -% 80,60% 92,63% 98,08%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 38,06% 63,16% 96,15%
Soliditet -% 100,00% 94,44% 88,24% 78,12%
Kassalikviditet -% -% 1 800,00% 850,00% 457,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...