Visa allt om Yllefabriken Outlet Sweden AB
Visa allt om Yllefabriken Outlet Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 703 4 870 4 626 4 788
Övrig omsättning - 57 325 357
Rörelseresultat (EBIT) -185 -191 321 175
Resultat efter finansnetto -203 -141 309 209
Årets resultat -203 -56 165 153
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 126 65 77
Omsättningstillgångar 3 056 5 056 6 030 5 712
Tillgångar 3 166 5 181 6 095 5 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 361 418 253
Obeskattade reserver 0 0 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 333 0 55
Kortfristiga skulder 2 676 4 487 5 592 5 482
Skulder och eget kapital 3 166 5 181 6 095 5 789
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 776 965 840 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 188 263 238 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 703 4 927 4 951 5 145
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 234 1 218 1 157 1 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 331 282 321
Rörelseresultat, EBITDA -160 -173 333 189
Nettoomsättningförändring -23,96% 5,27% -3,38% -%
Du Pont-modellen -5,62% -2,30% 5,27% 3,68%
Vinstmarginal -4,81% -2,44% 6,94% 4,45%
Bruttovinstmarginal 60,22% 53,14% 54,06% 38,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,26% 11,68% 9,47% 4,80%
Soliditet 5,02% 6,97% 7,89% 4,37%
Kassalikviditet 37,44% 62,94% 37,04% 26,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...