Visa allt om H Lindgren Trading & Consulting AB
Visa allt om H Lindgren Trading & Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 130 625 311 97 385
Övrig omsättning 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -176 54 4 -34 254
Resultat efter finansnetto -96 46 33 -8 207
Årets resultat 27 27 16 0 115
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 267 458 393 354 343
Tillgångar 267 458 393 354 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 209 182 165 165
Obeskattade reserver 0 124 124 114 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 125 87 74 54
Skulder och eget kapital 267 458 393 354 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 65 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 282 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 11 40 0 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 134 625 311 97 385
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 130 625 - 97 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 89 348 - 23 -
Rörelseresultat, EBITDA -176 54 4 -34 254
Nettoomsättningförändring -79,20% 100,96% 220,62% -74,81% -%
Du Pont-modellen -35,58% 17,90% 10,18% -2,26% 74,05%
Vinstmarginal -73,08% 13,12% 12,86% -8,25% 65,97%
Bruttovinstmarginal 30,00% 87,84% 51,77% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 181,54% 53,28% 98,39% 288,66% 75,06%
Soliditet 88,39% 66,75% 70,92% 70,34% 74,53%
Kassalikviditet 503,23% 275,20% 451,72% 478,38% 635,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...