Visa allt om Tourism & Consulting North AB
Visa allt om Tourism & Consulting North AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 164 725 220 104 928
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -105 160 -1 -56 84
Resultat efter finansnetto -105 160 -1 -56 84
Årets resultat -105 160 -1 -56 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 13 21 30 38
Omsättningstillgångar 213 348 154 162 326
Tillgångar 216 360 176 191 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 212 52 52 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 148 124 138 255
Skulder och eget kapital 216 360 176 191 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 127 198 20 15 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 31 58 6 3 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 164 725 220 104 928
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 164 725 220 104 464
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 344 60 58 313
Rörelseresultat, EBITDA -96 168 7 -48 88
Nettoomsättningförändring -77,38% 229,55% 111,54% -88,79% -%
Du Pont-modellen -48,61% 44,44% -0,57% -29,32% 23,08%
Vinstmarginal -64,02% 22,07% -0,45% -53,85% 9,05%
Bruttovinstmarginal 99,39% 100,00% 30,45% 100,00% 97,84%
Rörelsekapital/omsättning 63,41% 27,59% 13,64% 23,08% 7,65%
Soliditet 49,54% 58,89% 29,55% 27,23% 29,67%
Kassalikviditet 195,41% 235,14% 124,19% 117,39% 127,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...