Visa allt om Kullastrand Kök & Interiör AB
Visa allt om Kullastrand Kök & Interiör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 7 384 11 831 10 589 7 552 11 706 4 994
Övrig omsättning 14 32 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 292 531 139 -91 799 -85
Resultat efter finansnetto 1 291 521 120 -125 733 -133
Årets resultat 1 004 400 87 17 448 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 584 1 084 1 643 1 572 1 203
Omsättningstillgångar 2 661 2 538 1 127 1 645 2 528 3 158
Tillgångar 2 971 3 123 2 212 3 287 4 100 4 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 123 620 219 132 485 37
Obeskattade reserver 0 0 0 0 159 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 10 114 284 817 1 767
Kortfristiga skulder 1 837 2 494 1 878 2 871 2 639 2 557
Skulder och eget kapital 2 971 3 123 2 212 3 287 4 100 4 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 434 1 032 1 278 1 126 1 258 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 530 615 499 458 499 116
Utdelning till aktieägare 800 500 0 0 250 0
Omsättning 7 398 11 863 10 589 7 552 11 706 4 994
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 692 5 916 3 530 2 517 3 902 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 843 604 538 604 161
Rörelseresultat, EBITDA 1 484 1 059 679 432 1 238 100
Nettoomsättningförändring -% 11,73% 40,21% -35,49% 134,40% -%
Du Pont-modellen 43,49% 17,00% 6,42% -2,28% 19,85% -1,95%
Vinstmarginal 17,50% 4,49% 1,34% -0,99% 6,95% -1,70%
Bruttovinstmarginal 30,53% 37,03% 35,64% 43,21% 34,80% 31,42%
Rörelsekapital/omsättning 11,16% 0,37% -7,09% -16,23% -0,95% 12,03%
Soliditet 37,80% 19,85% 9,90% 4,02% 14,69% 0,85%
Kassalikviditet 143,49% 100,76% 58,68% 56,43% 95,57% 96,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...