Visa allt om IsoOne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 252 277 326 75 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -49 -134 -117 -37 -2
Resultat efter finansnetto -59 -144 -124 -37 -2
Årets resultat -59 -144 -124 -37 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 57 73 0
Omsättningstillgångar 3 46 161 74 50
Tillgångar 3 46 218 147 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -293 -234 -89 35 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 102 103 89 50 2
Kortfristiga skulder 193 177 219 62 0
Skulder och eget kapital 3 46 218 147 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 59 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 199 208 86 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 49 47 30 15 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 252 277 326 75 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 252 277 326 75 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 250 262 120 80 -
Rörelseresultat, EBITDA -49 -125 -101 -31 -2
Nettoomsättningförändring -9,03% -15,03% 334,67% -% -%
Du Pont-modellen -1 633,33% -291,30% -53,67% -25,17% -%
Vinstmarginal -19,44% -48,38% -35,89% -49,33% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -75,40% -47,29% -17,79% 16,00% -%
Soliditet -9 766,67% -508,70% -40,83% 23,81% 96,00%
Kassalikviditet 1,55% 25,99% 73,52% 119,35% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...