Visa allt om Apoteksgruppen i Brösarp och Simrishamn Nr 1 AB
Visa allt om Apoteksgruppen i Brösarp och Simrishamn Nr 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 50 552 46 147 43 827 35 494 0 0
Övrig omsättning 163 66 110 30 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 786 2 400 1 538 1 002 5 -5
Resultat efter finansnetto 1 617 2 050 1 019 465 5 -5
Årets resultat 1 005 768 199 1 5 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 060 3 709 5 355 6 769 0 0
Omsättningstillgångar 10 964 9 648 9 410 8 425 100 100
Tillgångar 13 024 13 357 14 765 15 194 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 060 2 064 1 300 1 101 100 95
Obeskattade reserver 1 256 937 870 460 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 000 9 900 0 0
Kortfristiga skulder 8 709 10 356 4 595 3 733 0 5
Skulder och eget kapital 13 024 13 357 14 765 15 194 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 015 3 764 3 950 2 876 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 1 466 1 356 1 492 1 032 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 4 0 0 0
Omsättning 50 715 46 213 43 937 35 524 5 0
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 7 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 617 5 127 4 870 5 071 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 624 572 605 564 - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 435 4 046 3 173 2 257 5 -5
Nettoomsättningförändring 9,55% 5,29% 23,48% -% -% -%
Du Pont-modellen 13,73% 18,12% 10,92% 6,79% -% -%
Vinstmarginal 3,54% 5,24% 3,68% 2,91% -% -%
Bruttovinstmarginal 25,33% 27,99% 28,20% 25,86% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,46% -1,53% 10,99% 13,22% -% -%
Soliditet 31,02% 20,92% 13,40% 9,48% 100,00% 95,00%
Kassalikviditet 101,16% 68,97% 153,86% 164,51% -% 2 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...