Visa allt om ESDR Förskola AB
Visa allt om ESDR Förskola AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 845 6 699 6 574 5 934 0
Övrig omsättning - - - - 888
Rörelseresultat (EBIT) 168 194 110 150 -409
Resultat efter finansnetto 171 179 94 134 -445
Årets resultat 131 179 94 134 -445
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 162 261 361 146
Omsättningstillgångar 1 500 1 452 1 246 901 678
Tillgångar 1 563 1 614 1 507 1 262 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 313 334 239 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 300 300 300
Kortfristiga skulder 1 319 1 301 873 723 418
Skulder och eget kapital 1 563 1 614 1 507 1 262 824
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 3 328 3 284 3 255 2 793 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 239 1 119 1 130 936 113
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0
Omsättning 6 845 6 699 6 574 5 934 888
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 13 10 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 744 506 593 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 513 491 337 378 -
Rörelseresultat, EBITDA 267 293 209 249 -372
Nettoomsättningförändring 2,18% 1,90% 10,79% -% -%
Du Pont-modellen 10,88% 12,14% 7,43% 12,04% -%
Vinstmarginal 2,48% 2,93% 1,70% 2,56% -%
Bruttovinstmarginal 92,30% 92,70% 93,50% 93,41% -%
Rörelsekapital/omsättning 2,64% 2,25% 5,67% 3,00% -%
Soliditet 15,61% 19,39% 22,16% 18,94% 12,74%
Kassalikviditet 113,72% 111,61% 142,73% 124,62% 162,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...