Visa allt om Mojang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 234 179 2 050 436 1 496 374 540 560
Övrig omsättning 42 100 19 267 8 490 10 496
Rörelseresultat (EBIT) 2 008 703 895 816 584 886 64 712
Resultat efter finansnetto 2 043 584 900 486 587 799 65 167
Årets resultat 1 592 667 816 049 324 666 47 982
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 955 4 873 5 768 5 015
Omsättningstillgångar 2 537 716 1 449 790 767 616 206 038
Tillgångar 2 543 672 1 454 663 773 384 211 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 008 766 816 099 337 898 73 232
Obeskattade reserver 0 0 147 084 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 534 906 638 564 288 402 137 821
Skulder och eget kapital 2 543 672 1 454 663 773 384 211 053
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 16 101 8 894 7 558 6 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 40 816 26 017 11 579 3 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 22 968 13 029 6 383 3 489
Utdelning till aktieägare 0 400 000 300 000 60 000
Omsättning 4 276 279 2 069 703 1 504 864 551 056
Nyckeltal
Antal anställda 35 28 23 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 120 977 73 230 65 060 60 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 391 1 773 1 151 4 290
Rörelseresultat, EBITDA 2 011 522 897 005 585 391 64 826
Nettoomsättningförändring -% 37,03% 176,82% -%
Du Pont-modellen 80,48% 61,92% 76,03% 30,91%
Vinstmarginal 48,35% 43,93% 39,30% 12,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,30% 39,56% 32,03% 12,62%
Soliditet 78,97% 56,10% 57,71% 34,70%
Kassalikviditet 474,42% 227,04% 266,16% 149,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...