Visa allt om Eidhagen Bygg AB
Visa allt om Eidhagen Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 11 1 195 1 725 1 296
Övrig omsättning - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -37 -43 10 29 138
Resultat efter finansnetto -37 -43 9 28 138
Årets resultat -37 -43 6 21 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 20 30 40
Omsättningstillgångar 106 221 261 373 477
Tillgångar 106 231 281 403 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 135 178 172 152
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 96 103 231 365
Skulder och eget kapital 106 231 281 403 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 180 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 50
Löner till övriga anställda 0 - 441 274 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 145 149 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 4 11 1 195 1 725 1 301
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 598 863 648
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 295 311 363
Rörelseresultat, EBITDA -27 -33 20 39 148
Nettoomsättningförändring -63,64% -99,08% -30,72% 33,10% -%
Du Pont-modellen -34,91% -18,61% 3,56% 7,20% 26,69%
Vinstmarginal -925,00% -390,91% 0,84% 1,68% 10,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 63,10% 50,09% 78,63%
Rörelsekapital/omsättning 2 425,00% 1 136,36% 13,22% 8,23% 8,64%
Soliditet 92,45% 58,44% 63,35% 42,68% 29,40%
Kassalikviditet 1 177,78% 230,21% 253,40% 161,47% 130,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...