Visa allt om Nyberg Relations AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 197 919 1 503 951 832
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 509 623 968 437 282
Resultat efter finansnetto 507 623 967 437 282
Årets resultat 366 463 742 310 195
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 45 0 0 0
Omsättningstillgångar 978 719 1 167 740 387
Tillgångar 1 018 764 1 167 740 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 879 513 867 380 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 252 300 360 142
Skulder och eget kapital 1 018 764 1 167 740 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 69 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 11 15
Utdelning till aktieägare 800 0 817 255 175
Omsättning 1 197 919 1 503 951 832
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 951 832
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 81 -
Rörelseresultat, EBITDA 514 628 968 437 282
Nettoomsättningförändring 30,25% -38,86% -% 14,30% -%
Du Pont-modellen 50,00% 81,54% 82,95% 59,05% 72,87%
Vinstmarginal 42,52% 67,79% 64,40% 45,95% 33,89%
Bruttovinstmarginal 70,34% 92,27% 88,69% 82,44% 49,16%
Rörelsekapital/omsättning 70,09% 50,82% 57,68% 39,96% 29,45%
Soliditet 86,35% 67,15% 74,29% 51,35% 63,31%
Kassalikviditet 703,60% 285,32% 389,00% 205,56% 272,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...