Visa allt om Nyberg Relations AB
Visa allt om Nyberg Relations AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 197 919 1 503 951 832
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 509 623 968 437 282
Resultat efter finansnetto 507 623 967 437 282
Årets resultat 366 463 742 310 195
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 45 0 0 0
Omsättningstillgångar 978 719 1 167 740 387
Tillgångar 1 018 764 1 167 740 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 879 513 867 380 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 252 300 360 142
Skulder och eget kapital 1 018 764 1 167 740 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 69 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 11 15
Utdelning till aktieägare 800 0 817 255 175
Omsättning 1 197 919 1 503 951 832
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 951 832
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 81 -
Rörelseresultat, EBITDA 514 628 968 437 282
Nettoomsättningförändring 30,25% -38,86% -% 14,30% -%
Du Pont-modellen 50,00% 81,54% 82,95% 59,05% 72,87%
Vinstmarginal 42,52% 67,79% 64,40% 45,95% 33,89%
Bruttovinstmarginal 70,34% 92,27% 88,69% 82,44% 49,16%
Rörelsekapital/omsättning 70,09% 50,82% 57,68% 39,96% 29,45%
Soliditet 86,35% 67,15% 74,29% 51,35% 63,31%
Kassalikviditet 703,60% 285,32% 389,00% 205,56% 272,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...