Visa allt om Shire Sweden AB
Visa allt om Shire Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 327 587 171 142 87 545 83 209 19 079
Övrig omsättning 34 980 24 669 44 610 47 418 18 903
Rörelseresultat (EBIT) 11 417 3 460 3 565 2 577 2 307
Resultat efter finansnetto 7 690 2 588 2 103 1 414 2 140
Årets resultat 5 951 1 831 1 894 985 1 564
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 659 159 82 1 611 2 674
Omsättningstillgångar 177 330 83 510 55 671 34 575 33 862
Tillgångar 185 989 83 669 55 753 36 186 36 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 275 6 324 4 493 2 599 1 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 714 77 345 51 260 33 587 34 923
Skulder och eget kapital 185 989 83 669 55 753 36 186 36 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 285 1 486 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 50 293 30 700 24 887 19 092 7 013
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 -
Sociala kostnader 18 425 11 394 8 607 6 342 2 562
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 362 567 195 811 132 155 130 627 37 982
Nyckeltal
Antal anställda 36 41 19 17 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 100 4 174 4 608 4 895 1 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 945 1 063 1 825 1 486 1 162
Rörelseresultat, EBITDA 12 511 3 482 4 909 3 920 2 984
Nettoomsättningförändring 91,41% 95,49% 5,21% 336,13% -%
Du Pont-modellen 6,14% 4,41% 6,43% 7,29% 6,32%
Vinstmarginal 3,49% 2,16% 4,10% 3,17% 12,11%
Bruttovinstmarginal 45,81% 54,15% 65,84% 48,40% 42,68%
Rörelsekapital/omsättning 1,10% 3,60% 5,04% 1,19% -5,56%
Soliditet 6,60% 7,56% 8,06% 7,18% 4,42%
Kassalikviditet 57,76% 71,54% 73,10% 77,72% 63,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...