Visa allt om Fönstergrossisten Sverige AB
Visa allt om Fönstergrossisten Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 759 4 110 5 691 6 545 5 450
Övrig omsättning 104 109 50 76 -
Rörelseresultat (EBIT) -340 217 -329 -154 264
Resultat efter finansnetto -355 173 -362 -164 249
Årets resultat -355 173 -362 -164 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 412 250 443 225 190
Omsättningstillgångar 738 650 690 619 418
Tillgångar 1 151 900 1 133 844 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -488 -134 -306 55 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 446 195 0 128
Kortfristiga skulder 1 639 587 1 244 789 426
Skulder och eget kapital 1 151 900 1 133 844 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 300 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 352 798 1 205 473
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - -
Sociala kostnader 183 193 331 449 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 3 863 4 219 5 741 6 621 5 450
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 759 4 110 1 897 1 636 2 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 552 364 377 302
Rörelseresultat, EBITDA -330 218 -317 -138 323
Nettoomsättningförändring -8,54% -27,78% -13,05% 20,09% -%
Du Pont-modellen -29,54% 24,11% -29,04% -18,25% 44,50%
Vinstmarginal -9,04% 5,28% -5,78% -2,35% 4,97%
Bruttovinstmarginal 21,02% 39,37% 32,67% 39,24% 35,52%
Rörelsekapital/omsättning -23,97% 1,53% -9,73% -2,60% -0,15%
Soliditet -42,40% -14,89% -27,01% 6,52% 9,03%
Kassalikviditet 33,56% 83,82% 43,41% 48,92% 57,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...