Visa allt om Nisseby Fastighets AB
Visa allt om Nisseby Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 516 533 484 332 370
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 208 201 197 209
Resultat efter finansnetto 9 7 -10 5 1
Årets resultat 7 7 -10 4 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 680 2 795 2 910 2 729 2 814
Omsättningstillgångar 346 306 478 322 163
Tillgångar 3 027 3 101 3 388 3 051 2 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 51 44 55 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 563 2 727 3 085 2 859 2 855
Kortfristiga skulder 406 323 258 137 72
Skulder och eget kapital 3 027 3 101 3 388 3 051 2 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 516 533 484 332 370
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 308 323 316 282 316
Nettoomsättningförändring -3,19% 10,12% 45,78% -10,27% -%
Du Pont-modellen 6,38% 6,71% 5,93% 6,46% 7,02%
Vinstmarginal 37,40% 39,02% 41,53% 59,34% 56,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,63% -3,19% 45,45% 55,72% 24,59%
Soliditet 1,92% 1,64% 1,30% 1,80% 1,71%
Kassalikviditet 85,22% 94,74% 185,27% 235,04% 226,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...