Visa allt om Ramsta Innovation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -10 -7 -6 -11
Resultat efter finansnetto -4 -10 -7 -6 -11
Årets resultat -4 -10 -7 -6 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 22 22 22
Omsättningstillgångar 6 0 9 16 22
Tillgångar 28 22 31 38 44
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 16 26 33 39
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 5 5 5
Skulder och eget kapital 28 22 31 38 44
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -10 -7 -6 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 78,57% 72,73% 83,87% 86,84% 88,64%
Kassalikviditet 120,00% 0,00% 180,00% 320,00% 440,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...