Visa allt om Sweden Sino Technology Group AB
Visa allt om Sweden Sino Technology Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 131 2 250 1 712 546 276
Övrig omsättning 173 - 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) 840 62 -80 -32 -41
Resultat efter finansnetto 839 61 -81 -31 -41
Årets resultat 524 61 -81 -31 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 454 368 794 275 107
Tillgångar 1 454 368 794 275 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 88 27 108 59
Obeskattade reserver 190 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 10 0 0
Kortfristiga skulder 651 280 756 167 48
Skulder och eget kapital 1 454 368 794 275 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 334 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 893 578 503 342 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 400 214 295 114 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 4 304 2 250 1 783 546 276
Nyckeltal
Antal anställda 6 2 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 689 1 125 571 546 276
Personalkostnader per anställd (tkr) 271 396 269 456 279
Rörelseresultat, EBITDA 840 62 -80 -32 -41
Nettoomsättningförändring 83,60% 31,43% 213,55% 97,83% -%
Du Pont-modellen 57,77% 16,85% -10,08% -11,64% -38,32%
Vinstmarginal 20,33% 2,76% -4,67% -5,86% -14,86%
Bruttovinstmarginal 72,06% 49,82% 49,59% 84,98% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,44% 3,91% 2,22% 19,78% 21,38%
Soliditet 52,35% 23,91% 3,40% 39,27% 55,14%
Kassalikviditet 223,35% 131,43% 105,03% 164,67% 222,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...