Visa allt om Simförskolan Sally AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 713 9 166 8 885 8 521 8 354
Övrig omsättning 839 798 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 181 1 810 1 260 2 008 1 429
Resultat efter finansnetto 2 183 1 825 1 325 2 021 1 443
Årets resultat 1 703 1 383 1 425 1 114 1 059
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 725 340 427 111
Omsättningstillgångar 5 382 4 704 3 869 4 940 3 411
Tillgångar 6 097 5 429 4 209 5 367 3 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 420 4 717 3 335 3 910 2 876
Obeskattade reserver 0 0 0 507 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 677 712 874 950 646
Skulder och eget kapital 6 097 5 429 4 209 5 367 3 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 4 979 5 071 4 672 4 093 4 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 1 835 1 887 1 705 1 327 1 452
Utdelning till aktieägare 2 000 1 000 0 2 000 80
Omsättning 10 552 9 964 8 885 8 521 8 354
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 611 592 568 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 472 438 32 408
Rörelseresultat, EBITDA 2 284 1 925 1 375 7 530 1 457
Nettoomsättningförändring 5,97% 3,16% 4,27% 2,00% -%
Du Pont-modellen 35,80% 33,63% 31,48% 37,66% 41,10%
Vinstmarginal 22,48% 19,92% 14,91% 23,72% 17,32%
Bruttovinstmarginal 95,69% 95,76% 95,42% 100,00% 96,10%
Rörelsekapital/omsättning 48,44% 43,55% 33,71% 46,83% 33,10%
Soliditet 88,90% 86,89% 79,23% 79,81% 81,68%
Kassalikviditet 794,98% 660,67% 442,68% 520,00% 528,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...