Visa allt om Lind Bygg & Entreprenad AB
Visa allt om Lind Bygg & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12
Nettoomsättning 3 604
Övrig omsättning 891
Rörelseresultat (EBIT) 194
Resultat efter finansnetto 167
Årets resultat 120
Balansräkningar (tkr)
2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 815
Tillgångar 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 645
Skulder och eget kapital 815
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 034
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 321
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 4 495
Nyckeltal
Antal anställda 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 721
Personalkostnader per anställd (tkr) 272
Rörelseresultat, EBITDA 194
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 23,80%
Vinstmarginal 5,38%
Bruttovinstmarginal 51,94%
Rörelsekapital/omsättning 4,72%
Soliditet 20,86%
Kassalikviditet 126,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...