Visa allt om Psykiatri Update och Kognitivbeteendeterapi AB
Visa allt om Psykiatri Update och Kognitivbeteendeterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 731 1 527 1 684 1 937 1 799 789
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 734 574 430 648 581 174
Resultat efter finansnetto 728 555 413 621 537 106
Årets resultat 746 432 243 457 299 77
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 81 312 542 773 1 004
Omsättningstillgångar 2 144 2 266 1 828 1 618 1 119 455
Tillgångar 2 144 2 349 2 139 2 160 1 892 1 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 983 1 557 1 126 883 726 427
Obeskattade reserver 0 230 230 130 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 294 414 394 707 809
Kortfristiga skulder 160 268 369 753 329 224
Skulder och eget kapital 2 144 2 349 2 139 2 160 1 892 1 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 411 - 318 386 449 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 285 44 68 32 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 64 50 120 160 173 37
Utdelning till aktieägare 850 320 0 0 0 0
Omsättning 1 731 1 527 1 684 1 937 1 799 789
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 731 1 527 1 684 1 937 1 799 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 348 523 696 713 155
Rörelseresultat, EBITDA 815 805 661 879 812 324
Nettoomsättningförändring 13,36% -9,32% -13,06% 7,67% 128,01% -%
Du Pont-modellen 34,24% 24,52% 20,85% 30,69% 30,71% 11,93%
Vinstmarginal 42,40% 37,72% 26,48% 34,23% 32,30% 22,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,62% 130,84% 86,64% 44,66% 43,91% 29,28%
Soliditet 92,49% 73,92% 61,03% 45,32% 43,44% 29,27%
Kassalikviditet 1 340,00% 845,52% 495,39% 214,87% 340,12% 203,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...