Visa allt om Malmö Outdoor AB
Visa allt om Malmö Outdoor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 167 7 173 4 912 4 753 4 362
Övrig omsättning - 1 208 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -420 142 16 18 221
Resultat efter finansnetto -549 46 -92 -88 145
Årets resultat -549 46 -92 -50 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 544 705 120 150 150
Omsättningstillgångar 4 644 5 090 4 255 3 914 3 985
Tillgångar 5 189 5 795 4 375 4 064 4 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 430 384 76 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 089 1 278 1 338 1 768 394
Kortfristiga skulder 4 044 4 087 2 653 2 220 3 577
Skulder och eget kapital 5 189 5 795 4 375 4 064 4 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 699 792 270 295 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 193 184 80 114 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 8 167 8 381 4 912 4 758 4 362
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 042 2 391 2 456 2 377 4 362
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 334 185 206 347
Rörelseresultat, EBITDA -260 227 46 18 221
Nettoomsättningförändring 13,86% 46,03% 3,35% 8,96% -%
Du Pont-modellen -8,07% 2,45% 0,37% 0,44% 5,34%
Vinstmarginal -5,13% 1,98% 0,33% 0,38% 5,07%
Bruttovinstmarginal 37,91% 50,37% 35,67% 32,15% 40,05%
Rörelsekapital/omsättning 7,35% 13,98% 32,61% 35,64% 9,35%
Soliditet 1,08% 7,42% 8,78% 1,87% 3,72%
Kassalikviditet 14,32% 12,82% 16,02% 17,39% 12,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...