Visa allt om Handinter Medical AB
Visa allt om Handinter Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 902 0 0
Övrig omsättning - - 162
Rörelseresultat (EBIT) -360 -15 -163
Resultat efter finansnetto -368 -30 -176
Årets resultat -368 -30 -176
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 242 14 16
Tillgångar 242 14 16
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -498 -156 -126
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 145 112
Kortfristiga skulder 740 25 29
Skulder och eget kapital 242 14 16
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 902 0 162
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -360 -15 -163
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -148,76% -% -%
Vinstmarginal -39,91% -% -%
Bruttovinstmarginal 39,80% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -55,21% -% -%
Soliditet -205,79% -1 114,29% -787,50%
Kassalikviditet 32,70% 56,00% 55,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...